Как да вземем размер


Вземането на размер за щори е много по-лесно, отколкото много хора смятат. Просто трябва да се следват следните правила:

  • Използвайте метална ролетка (не дървен или шивашки метър).
  • Измервайте с точност до милиметър – не закръглявайте Вашите размери.
  • Внимателно отбелязвайте кое е ширина и кое е височина. Много често срещана грешка е тяхното разменяне.

Ние ще направим щорите точно по Вашите размери, и ако те са грешни е малко вероятно щората да може да бъде поправена. Така че, отделете време и проверете два пъти Вашите размери. Ако възникнат някакви въпроси, винаги можете да се консултирате с нас.